Gå till innehåll

Hällkistans naturreservat

Unikt på många sätt - inom reservatet finns en av Närkes få hällkistor och ett område med den vackra orkidén ängsnycklar.

Utöver ängsnycklar så finns även spåtistel i reservatet, de enda bestånden av dessa som vi för närvarande vet om i kommunen. När det gäller ängsnycklar så är det ett av de få bestånden i södra Närke.

Runt hällkistan och österut finns en rik terräng med bland annat blåvinge, sexfläckig bastardsvärmare och klasefibbla.

Här finns även ett mindre kalkbrott, Gustav Mattsons brott, som på ett pedagogiskt sätt visar hur man bröt kalksten. Dessutom innehåller reservatet en mindre skogsdel som på våren är fantastisk med blommande blåsippor. Runt Gustav Mattssons brott finns artrika solexponerade sluttningar där Kumla kommun 2018 genomfört röjning för att gynna de rödlistade skalbaggarna Cryprocephalus hypochoeridis och hjärthalsad väglöpare.

Hällkistan har blivit utgrävd vid två tillfällen av arkeologer år 1902 och 1961.

  • Vi håller våra hundar kopplade.
  • Vi endast gör upp eld på anvisad plats. Ta med egen ved, då vedförrådet på plats fylls på sporadiskt.
  • Vi slänger vi vårt skärp i soptunnorna.

Hällkistans naturreservat ligger söder om Hällabrottet. Kommer du från Örebro via E20 svänger du av vid Byrstakorset och följer riksväg 51 tills du kommer till Hällabrottet. Följ Yxhultsvägen genom hela Hällabrottet tills du kommer till Stenarbetsmuséet, åk ner till höger efter huset och fortsätt ca 100 meter.

  • Leden mellan Hynnebergsvägen och Skogsbrottet har god framkomlighet, förutom en liten brant vid nedfarten till parkeringen vid Hällkistan.

KONTAKT

Kumla kommun (markägare och förvaltare av reservatet)
Telefon: 019-58 80 00
E-post: servicecenter@kumla.se
Besöksadress reservatet: Hynnebergsvägen, Kumla
Mer att göra i Kvarntorps friluftsområde: www.visitkumla.se/kvarntorpsfriluftsområde Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 mars 2024
Sidan publicerad av:
Piia Edh