Gå till innehåll

Järsjö hällar

Spännande skogsområde med flera olika ovanliga arter att beskåda.

Området är en biotopskyddad rasbrant med stenmarker, blockmarker och hällmark med granskog. Svampar, mossor och lavar finns det gott om på de gamla träden och lågorna. Området är delvist skyddat och flera ovanliga djurarter trivs här, till exempel vedticka och spillkråka. Under ditt besök kommer du säkert även se hackspetten, som trivs här.

Parkering och information finns i den norra delen.

  • Vi håller våra hundar kopplade.
  • Vi inte slänger skräp i naturen, vi tar med oss vårt skräp hem.

  • Det kan vara svårframkomligt för dig som är rullstolsburen.

KONTAKT

Kumla kommun (området är privatägt, allemansrätten råder)
Telefon: 019-58 80 00
E-post: servicecenter@kumla.se
Besöksadress: Torget 1, Kumla

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 september 2023
Sidan publicerad av:
Piia Edh