Naturvårdsområden

2015 Maj Viaspåret Vitsippa Skog Vår_002.jpg

I Kumla kommun finns flera naturvårdsområden, väl värda ett besök

Tillsammans med övriga skyddade områden, nyckelbiotoper eller annan särskild naturmark, utgör de en liten yta av kommunen med ett mycket rikt innehåll.

Läs gärna mer om allemansrätten och vad den innebär genom att klicka här.


Nedan kan du läsa mer om våra naturvårdsområden och vad som finns att upptäcka där. Välkommen!