Naturstigar för barn

Bild1.jpg

Lär dig mer om djur och natur

Naturstigarna finns på lite olika platser i Kumla. I dagsläget finns tre naturstigar för barn och fler är på gång. De tre stigarna har olika inriktningar och finns till för att väcka nyfikenhet och intresse hos barnen för de djur och växter som finns runtomkring oss.

Naturstigarna riktar sig till barn i åldrarna 4-10 år och här finns skyltar med information som är lätt att förstå. Till varje naturstig finns också en överblickskarta på området.
Alla stigar har olika teman. Barnen får därmed upptäcka och lära sig många nya och roliga saker. Naturstigarna är skapta med syftet att väcka intresse, eftertanke, förundran och en vilja att veta mer.

Stigarna
Rovdjursstigen riktar in sig på Sveriges stora rovdjur. Här får vi lära oss mer om varg, järv, kungsörn, lo, björn och människa.
Varje rovdjur har en egen station där vi får lära oss mer om dem.

Hasselstigen visar olika typer av hasselväxter men har också stort fokus på Närkes landskapsdjur hasselmusen.
Här kan vi besöka hasselmusens koja och få reda på vad den lilla gnagaren tycker om. 

På Småfågelstigen bor koltrasten med sina vänner. Koltrasten är Sveriges nationalfågel och trivs bra i parken. 
Här finns också många skönsjungande kompisar till koltrasten som till exempel bofinken, staren och blåmesen.

För att få veta mer om de olika stigarna och var de ligger är det bara klicka sig vidare på någon av länkarna nedan. 

Kommande stigar
Under 2017 kommer tre naturstigar att tillkomma, en i Skogsgläntan, en i Hällabrottet och en i Kumlaby. 2018 kommer även en naturstig att komma till i Smedstorp.

Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen i Örebro län.