Webbplatsens tillgänglighet

Här redogör vi vilka brister det finns i tillgänglighet på visitkumla.se och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker fler brister. 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att större delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig för användaren.

Vi jobbar på att förbättra oss

Det pågår ett projekt där vi arbetar fram en ny webblösning för att skapa tekniska förutsättningar för en tillgänglighetsanpassad webb. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från visitkumla.se i något annat format som inte är tillgängligt för dig, kan du skicka e-post till info@kumla.se. Vi svarar normalt inom två arbetsdagar. 

Kontakta oss om du hittar fel och brister 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss om du upptäcker problem som hindrar dig från att ta del av vår digitala service. Det är viktig information som vi använder i vårt förbättringsarbete. 

E-post: info@kumla.se

Anmäl brister till tillsynsmyndigheten DIGG

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Hur vi testat webbplatsen 

Vi har gjort en självskattning av visitkumla.se. Senaste bedömningen blev klar den 22 september 2020.