Stenarbetsmuseum Yxhult

DSC_0024_Kristin Hamdan_2.jpg
gips04.jpg
DSC_0022_Kristin Hamdan_2.jpg
DSC_0045_Kristin Hamdan_2.jpg

Skulptura fasadstenar från Hällabrottet

I Hällabrottet, öster om Kumla, har man brutit och bearbetat sten sedan medeltiden.

Stenhanteringen i Hällabrottet har haft en stor betydelse för byggarbeten i hela Mellansverige ända sedan medeltiden. Visste du till exempel att mer än hälften av den skulpturala fasadstenen i Stockholms innerstad kommer från Hällabrottet?

Museet visar både verksamheten och fina samlingar

Här i Hällabrottet finns ett museum som visar den lokala stenhanteringens historia, med en marmorsamling och ett unikt marmorgolv, samt en unik samling gipsmodeller i full skala som bild- och ornamentshuggarna hade som förlagor.

På museet visas även en samling av keramikern Per Eklunds skulpturer.

Från medeltiden och in på 2000-talet

Organiserad stenhantering i Hällabrottet förekom redan under medeltiden. Sten från Hällabrottet användes vid ombyggnationen av Örebro slott och även vid uppförande av ett antal kyrkor.

Det stora kalkstensbrottet i Hällabrottet var länge i kronans ägo. Man kan förstå att det var viktigt i och med att kung Gustav I besökte det vid flera tillfällen liksom sonen hertig Karl, senare Karl IX.

Verksamheten blev det privatägda Yxhults stunhuggeri på 1820- talet, som blev ett aktiebolag 1879.

1980 lades stenhuggeriet ned medan företaget, Yxhult AB produktion av lättbetong och mexisten levde vidare och hade stora framgångar under en tid. Med tiden blev efterfrågan låg och företaget lade ner 2004.

Yxhult var den största leverantören av byggsten och fasadskulpturer

Runt förra sekelskiftet, ungefär 1880-1930 var en storhetstid för stenhuggeriet genom att de tongivande arkitekterna började använda natursten, som ansågs ha en mer svensk stil än den tidigare populära putsarkitekturen. Trenden var gynnsam för Yxhults stenhuggeri som befäste nu sin ställning som Sveriges främsta. Tidvis stod Yxhult för cirka 20 % av all byggnadssten och för mer än hälften av all skulptural fasadsten i Stockholms innerstad.

Yxhult var även störst i Sverige på marmor, en bergart som blev mycket populär för både vägg- och golvbeklädnad genom sin vackra och slitstarka yta. Perioden sammanföll också med storhetstiden för de stora kalkgruvorna i Hällabrottet.

Mekaniseringen gick långsamt

Hyvlarverkstaden uppfördes 1879. Här tillverkades trappor, golv, portomfattningar med mera, med hjälp av stenhyvlarna. Det var till en början den enda delen av verksamheten som var mekaniserad. I det övriga stenhuggeriet och stenbrotten bedrevs arbetet manuellt. 1911 köptes den första luftkompressorn för drift av borrarna i stenbrotten. Den första rundslipningsmaskinen kom 1922 och carborundumsågen 1924. 1926 kom den första ramsågen. Nu sågade man ner stenblocken till skivor i önskad tjocklek, klara för slipning och polering.

Unikt marmorgolv i Yxhults huvudkontor

Den konstnärliga utsmyckningen i byggnaden består av ett unikt golv i marmormosaik som föreställer urtidshavet. Det består av 34 olika marmorsorter från olika länder och är lagt av företagets skickligaste stenhuggare, men en hantverkskunskap som nästan inte finns i dag.

Skulpturer av Per Eklund

I museet finns även en samling av konstnären Per Eklunds skulpturer.

Per Eklund var verksam som keramiker under nästan sju decennier.  I början av 2000-talet skänkte han delar av sin samling till Kumla kommun. Samlingen visas på Stenarbetsmuseet i Hällabrottet.

Per Eklund föddes i Hällabrottet 1921. Tretton år gammal började han arbeta vid Yxhults stenhuggeri AB.  Samma år gjorde han sitt första keramiska arbete - en tummad urna med Adam och Eva i paradiset som motiv. 

Någon konstnärlig utbildning fick han aldrig. Han kanske inspirerades av ornamentstenhuggarna vid Yxhult men den praktiska färdigheten tillägnade han sig själv.  Konstnärsskapet var inte heller huvudsysselsättningen i hans liv. Han var verksam som elektriker och trots framgångar med bland annat ett flertal offentliga utsmyckningar och utställningar.

Under många år hade han en ateljé och utställningslokal på Mossbanegatan i Kumla. Per Eklund deltog också i folkbildningsarbetet och var under många år en uppskattad cirkelledare i keramik.

År 2000 tilldelades Per Eklund Kumla kommuns kulturpris. 

Öppna visningar sommaren 2023
Välkommen att besöka museet under de öppna visningarna. Försäljning av fika finns och hembygdsgården håller öppet..
Söndagar under perioden 18 juni och 2 juli - 20 augusti kl. 14.00-17.00


Tillgänglighet

  • Du som är rullstolsburen kan ta dig fram överallt i anläggningen.
  • Det finns handikapptoalett att tillgå.


Guidade visningar
Stenarbetsmuseet går att boka som guidad tur. För att boka, kontakta oss på:
Telefon: 070-867 60 51
E-post: monica.l.strom@gmail.com

Besöksadress
Yxhultsvägen 13
692 92 KUMLA