Södra Mossby

Sodra_mossby.JPG

Här finns en spännande flora på den kalkrika ängen.

Välkommen till den lilla ängen vid Södra Mossby.

Lite utanför Hällabrottet ligger den lilla ängen vid Södra Mossby. Den är skyddad som både naturminne och Natura 2000-område. Här finns en spännande flora på den kalkrika ängen. Den är en av flera små ängar i området av alvarskaraktär, en naturtyp som annars bara finns på Öland och Gotland.

Några av de spännande växterna som finns här är backklöver, sommarfibbla, säfferot, darrgräs, klasefibbla, skogsklocka och majviva. Den rika växtligheten lockar till sig många insekter och har du tur ser du här sexfläckig bastardsvärmare och mindre blåvinge, två rödlistade fjärilar som finns på lokalen.

Parkering och informationstavla finns vid ängen.

Tillgänglighet

  • Det är inte några större nivåskillnader.
  • Det kan vara svårframkomligt för dig som är rullstolsburen.
Telefon
019-58 80 00