Skolmuseet i Hardemo - Lundmarkska skolan

DSC_0069.jpg
DSC_0053.jpg
DSC_0057.jpg

Här får du se en skolsal och lärarbostad från slutet av 1800-talet

Redan 1808 byggdes Lundmarkska skolan i Hardemo och är ett av Sveriges äldsta skolhus på landsbygden.

Anders Lundmark testamenterade pengar för en skola

Den 8 mars 1724 föddes Anders Nilsson i Mossby, ungefär 5 km sydväst om Hardemo kyrka. Pappan var en fattig soldat och fattiga barn fick sällan gå i skolan. Men Anders hade tur. Grannfamiljen hade det bättre ställt och hade anställt en privatlärare åt sina barn och, kanske för att Anders var duktig och flitig, fick han vara med på lektionerna. Läraren, Daniel Lundmark, hade studerat vid universitet och blev sedan präst och så småningom kyrkoherde i Uppland.

Flyttade till Stockholm och tjänade pengar

Anders flyttade tidigt hemifrån och började arbeta. Som vuxen flyttade han till Stockholm där han bland annat arbetade som möbelhandlare. Han klarade sig mycket bra och tjänade så mycket pengar att han till och med kunde låna ut till andra. När han senare avled hittade man 107 skuldsedlar. Många av dem som stod på skuldsedlarna och därmed hade lånat pengar av Anders hörde till några av Sveriges förnämsta familjer.

Lundmark och Hardemo i hjärtat

När det gick bra för Anders tänkte han ofta på sin gamla lärare och för att hedra honom tog han själv samma efternamn och kallade sig Anders Lundmark. Anders var ogift och barnlös. När han blev gammal skrev han sitt testamente. Där stod bland annat att 3 000 riksdaler skulle gå till hans gamla hembygd Hardemo för att man där skulle bygga ett skolhus och anställa en lärare. Anders Lundmark tänkte särskilt på de fattiga familjernas barn. I testamentet stod även att läraren skulle vara präst, för det fanns ingen lärarutbildning i Sverige på den tiden.

Johan Erik Hörstadius var den första skolprästen

Den första skolprästen hette Johan Erik Hörstadius. Han var född i Hardemo men namnet kommer av Hörsta som ligger i nordvästra delen av Kumla kommun.

Gjorde karriär i fastighetsbranschen

Han var en duktig man, men kanske inte bara så som Anders Lundmark hade tänkt sig. Ganska snart började han arrendera gårdar i och omkring Hardemo för att odla potatis och av potatisen brände han sedan brännvin. Efter fem år slutade han som lärare och började istället köpa gårdar runt om i hela Mellansverige. Sin största affär gjorde han 1855 då han köpte Tyresö slott för 160 000 riksdaler. När han sedan avled 1859 var hans gårdar taxerade till över en miljon, men det verkliga värdet var över fyra miljoner riksdaler.

Skolan har använts för bygdens aktiviteter

Vid 1800-talets slut byggdes nya skolor i Hardemo och 1903 stod nuvarande Hardemo skola färdig. Lundmarkska skolan kom att användas som bland annat sammanträdeslokal för socknen och församlingen men även som lokal för konfirmationsundervisning.

Under 1950- och 60-talen hade Hardemo skola sin träslöjdssal här. Övervåningen var kantorsbostad fram till 1949 och därefter privatbostad fram till slutet av 1960-talet.

Från 1970 till 1983, när nya sockenstugan togs i bruk, användes den bland annat av Hardemo församlings barn- och ungdomsverksamhet.

Kommunens barnomsorg har haft sina lokaler här under några år fram till 1999 när den nya förskolan vid Hardemo skola togs i bruk.

Museet är en samling från många skolor i Kumla

1970 inreddes nedervåningen till ett skolmuseum för att visa hur en skola och en lärarbostad kan ha sett ut för 75-100 år sedan. De föremål som finns i museet är nästan uteslutande hämtade från andra skolor i Kumla kommun. 

Öppna visningar sommaren 2023
Välkommen att besöka museet under de öppna visningarna. Försäljning av fika. 
Söndagar under perioden 25 juni - 27 augusti kl. 14.00-17.00.


Tillgänglighet

  • Du som är rullstolsburen kan inte ta dig fram överallt i anläggningen, då det är vissa nivåskillnader.
  • Det finns nivåskillnader i anläggningen.

Besöksadress

Glippsta 107
602 93 Kumla

Guidade visningar

Skolmuseet går att boka som guidad tur. För att boka, kontakta oss på:
Telefon: 070-491 80 23
E-post: i.kumlavvs@live.se