Norra Mossby naturreservat

Norra Mossby vår 2021.jpg

Ett litet stycke alvarliknande mark i Närke

Norra Mossby är något så ovanligt i Närke som ett litet stycke alvarliknande mark, något man annars mest hittar på Öland och Gotland.

Berggrunden består av kalksten som har gett upphov till en stäppartad vegetation och artrik flora. Området utgörs av en tämligen öppen torräng, men i vissa partier finns det gott om träd och buskar. Oxel spelar en framträdande roll i trädskiktet. Arter som växer här är backklöver, etternässla, bolmört, jordtistel och klasefibbla. Här finns också de rödlistade fjärilarna violettkantad guldvinge, mindre blåvinge, mindre och sexfläckig bastardvärmare.

Området präglas även av två gravfält med ca 35 övertorvade runda stensättningar.

En tur i Norra Mossby naturreservat inför Biologiska mångfaldens dag 2021

Hitta till Norra Mossby
Från riksväg 52 sväng in vid skylt "Ytongbanan". Följ vägen 1,8 km. Reservatet ligger på väster sida. En liten parkering finns.

Telefon
019-58 80 00