Lugnet

lugnet.jpg

Lugnet

Lugnet är ett fint utflyktsmål i Hällabrottet. Här finns en vacker äppellund och möjlighet till sammankomster i Logen.

Lugnet är ett torp vid ett av kalkbrotten i Kvarntorpsområdet. Torpet är från 1860-talet och var fram till mitten av 1900-talet bostad för arbetare vid Mossby kalkbrott. Intill torpet finns en äppellund med ett flertal olika äppelsorter.

Här finns ett rikt växt- och djurliv med bland annat backsippa, svävflugedagsvärmare och mindre hackspett. På höstarna kan man se den vackra kungsfiskaren i det närbelägna Lugnetbrottet.

Lugnet är värt ett besök under stora delar av året, men i synnerhet under försommaren då fruktträden står i blom. I omgivningarna kan man se spår av kalkindustrin och öster om Lugnet fanns från 1930-talet till 1950-talet en välbesökt festplats med dansbana.

Kumla kommuns naturskola har sin verksamhet vid Lugnet.

Här kommer det under 2019 att anläggas en mindre vattenpark.

Bokning av Logen
Kontakta kommunens Servicecenter via kontaktuppgifterna nedan.

Telefon
019-58 80 00

E-post
servicecenter@kumla.se

Visa stor karta