Lugnet

Lugnet_höst_2021.jpg

Lugnet

Lugnet är ett fint utflyktsmål i Hällabrottet med vacker och artrik äppellund.

Lugnet är ett torp vid ett av kalkbrotten i Kvarntorpsområdet. Torpet är från 1860-talet och var fram till mitten av 1900-talet bostad för arbetare vid Mossby kalkbrott. Intill torpet finns en äppellund med ett flertal olika äppelsorter.

Här finns ett rikt växt- och djurliv med bland annat backsippa, svävflugedagsvärmare och mindre hackspett. På höstarna kan man se den vackra kungsfiskaren i det närbelägna Lugnetbrottet. Här finns även anlagda dammar.

Lugnet är värt ett besök under stora delar av året, men i synnerhet under försommaren då fruktträden står i blom. I omgivningarna kan man se spår av kalkindustrin och öster om Lugnet fanns från 1930-talet till 1950-talet en välbesökt festplats med dansbana.

Kumla kommuns naturskola har sin verksamhet vid Lugnet.

Bokning av Logen
Kontakta kommunens Servicecenter via kontaktuppgifterna nedan.

Telefon
019-58 80 00

E-post
servicecenter@kumla.se