Lekebackens domarring och gravfält

lekebackens-domarring.jpg

Ett av närkes största gravfält från brons- och järnåldern

Lekebacken är ett av Närkes största gravfält och sammanlagt finns här 110 gravar.

Domarring från järnåldern
Intill röset finns en stor domarring som består av nio stora stenar som tillsammans markerar platsen för en grav.

När domarringen byggdes i början på järnåldern (ca år 500 före Kristus) var röset redan urgammalt. Benämningen domarringar kommer av att man förr i tiden trodde att de var tingsplatser. Numera vet vi att domarringar är gravar.
Här finns den rödlistade backsippan att beskåda.

Hitta till Lekebackens domarring och gravfält
Fältet är beläget i Hjortsberga ca 4 km sydost om Kumla.
Området ägs av Statens fastighetsverk.

Kontakt
Statens fastighetsverk
Telefon: 010 478 70 00
E-post: sfv@sfv.se