Kvismarens naturreservat

Kvismaren.JPG

En del av Kvismarens naturreservat ligger i Kumla

Kvismaren är en av mellansveriges viktigaste häckningsplatser för våtmarksfåglar och en viktig rastplats för många flyttfåglar under vår och höst.

Kvismaren är ett stort område med många observationsplatser, vandringsleder och fågeltorn. Öby kulle är basen i området. Här finns toalett, grillplats och en informationsstuga som brukar bemannas under vårhelger.


Området har bra tillgänglighet

Flera utsiktstorn är lätta att nå och det vid Löten har en hård stig fram till tornet. Vägarna fram till tornen vid Rysjön och Killigemaden (Ormkullaplattformen) är gräsbevuxna men klipps regelbundet. Det är även relativt lätt att ta sig fram till Öby kulle och Hammarkullen söder om Killingemaden, via hårda stigar och grusade ytor.

Ormar i vårsolen

Vid Öby kulle kan också stora mängder snok och huggorm ses när de under de första varma vårdagarna letar sig fram från sina övervintringshålor djupt inne i den frostfria kullen.

Unik rast- och häckningsplats för fåglar

Kvismaren är en av Mellansveriges viktigaste häckningsplatser för våtmarksfåglar. Det är också en viktig rastplats för många fåglar på flyttning under vår och höst. Området finns i dag med på FNs lista över internationellt värdefulla våtmarker. Här ses omkring 200 fågelarter varje år.

Läs mer om Kvismarens naturreservat på Örebros sida.

Visa stor karta