Kvarntorpshögen

Blandat.JPG
Vild palsternacka, klöver.JPG

Kvarntorpshögen

Välkommen till Kvarntorpshögen och detta något annorlunda naturområde, med ett fantastiskt fjärilslandskap.

Kvarntorpshögen har en intressant flora med flera arter knutna till öppna torra marker. Här finns till exempel åkerrödtoppa. På högen växer också kungsljus och blåeld. Den rika växtligheten lockar till sig mycket insekter och flera rödlistade arter finns här, till exempel ängsmalmätare, mindre blåvinge och sexfläckig bastardsvärmare. Kvarntorpshögen har stora biologiska värden och fjärilslandskapet lockar naturfotografer, för att bland annat fotografera makaonfjärilarnas toppflykt.

Den varma högen skapar också ett unikt mikroklimat. På senhösten kan man höra hussyrsornas spel och den sällsynta trädlärkan brukar kunna höras nere vid skidbacken. Sånglärkan är Kvarntorpshögens karaktärsfågel och dess sång hörs hela våren och försommaren

Tillgänglighet

  • Det kan vara svårframkomligt för dig som är rullstolsburen.
Telefon
019-58 80 00