Kumlabyfältet

Hinderbana_Kumlabyfältet_2020.jpg
Lekplats Valle Mås.jpg

Kumlabyfältet

Här finns många roliga aktiviteter att ta del av. Lekplats, grillplatser, promenadstråk, hundlekplats och hinderbana.

Tillgänglighet

  • Det finns en asfalterad gång- och cykelväg runt hela fältet, med bänkar längs med vägen. 
  • Underlaget vid hinderbanan är flis, med kantstöd i marknivå, vilket gör det enklare för dig som är rullstolsburen att ta dig fram.

Telefon
019-58 80 00

E-post
servicecenter@kumla.se