Kumla Högar

kumla högar01.jpg

Kumlas födelseplats

Detta är platsen som har gett Kumla dess namn. Det innbär således att man kan kalla resterna av högen för Kumlas födelseplats.

Tittar man närmare på Kumlas vapensköld ser man under de två korslagda skomakarhammarna "treberget", kallat Kumla Högar, i silver längst ner på skölden.

Området är ett gravfält från järnåldern. Arkeologiska utgrävningar har genomförts vid två tillfällen. Vid utgrävningar har man hittat ett smycke "Kumlasmycket" som rekonstruerats. Efter de två utgrävningarna är de inte längre ett fornminne i lagens mening, men för invånarna i Kumla är det fortfarande ett minnesmärke.

Högarna är också en av de få växtplatserna för backsippan i kommunen. Antalet blommor varierar mellan åren med 200- 400 blommor. Backsippan är fridlyst i Örebro län. Det växer också många andra rara torrängsarter såsom gullklöver, kattfot, backnejlika och backanis.

Välkommen att besöka Kumla Högar, speciellt under vårtid då sipporna blommar!

Tillgänglighet

  • Det kan vara svårframkomligt för dig som är rullstolsbunden.
  • Det förekommer nivåskillnader. 

Hitta hit
Utefter Kungsvägen genom Kumlaby, söder om byn inkilat mellan några gårdar, på en kulle av rullstensåsen, ligger resterna av Kumla Högar.

Telefon
019-58 80 00