Järsjö hällar

Jarsjo_hallar1.JPG
Jarsjo_hallar2.JPG
Jarsjo_hallar3.JPG

Järsjö hällar

Välkommen till det spännande skogsområdet Järsjö hällar.

I södra delen av Kumla ligger det spännande skogsområdet Järsjö hällar.

Här finns rasbranter, blockmarker och hällmark med granskog. Området är delvist skyddat och flera ovanliga arter trivs här, till exempel vedticka och spillkråka.

Parkering och information finns i den norra delen.

Tillgänglighet

  • Det kan vara svårframkomligt för dig som är rullstolsburen.
Telefon
019-58 80 00