Hembygdsgården i Hällabrottet

Hembygdsgård Hällabrottet.jpg

Hällabrottsgården är en typisk Närkesstuga

Hembygdsgården i Hällabrottet består av två bostadshus samt två mindre uthus.

Hällabrottsgården är ett så kallat ”parhus”. Huset är målat i den traditionella Falu rödfärgen. Det är byggt 1850, men delvis förändrat genom åren. Till huset hör ett mindre uthus från 1920-talet, men också ett ”brygghus” som är uppfört i gjutteknik, ett riktigt ”gjuthus”.

Den så kallade ”Gjutstugan” är ett stenhus murat av grovt tillhuggen kalksten som sammanfogats med kalkbruk. Huset byggdes 1774 av Sven Persson Lönnberg. Sven var född 1718 i Högtorp, Ekeby socken. Svens bror Olof Persson Hellström uppodlade och bebyggde Norra Yxhult.

Husen har Yxhultsbygdens kultur- och hembygdsförening fått som donation av hembygdsvännen Åke Avenbok år 1999. Ursprungligen kommer byggnaderna från Berga Stenhuggeri AB

Tillgänglighet
Byggnaden är gammal med flera nivåskillnader. Gräsmattan utanför byggnaden är dock relativt plan.

Besöksadress
Yxhultsvägen 22, Kumla

Kontakt Yxhultbygdens kultur- och hembygdsförening

www.kumla.just.nu

 

Telefon besöksservice
019-58 80 00

E-post
servicecenter@kumla.se