Hällkistan naturreservat

237 Ängsnycklar, 2010-06-15.jpg

En av länets få gravar från stenåldern

Inom reservatet finns en av Närkes få hällkistor. Denna har vid två tillfällen blivit utgrävd av arkeologer år 1902 och 1961.

I reservatet finns ett mindre område med orkidén ängsnycklar och spåtistel, de enda bestånden av dessa som vi för närvarande vet om i kommunen. När det gäller ängsnycklar så är det ett av de få bestånden i södra Närke.

Runt hällkistan och österut finns en rik terräng med bland annat blåvinge, sexfläckig bastardsvärmare och klasefibbla.

Här finns även ett mindre kalkbrott, Gustav Mattsons brott, som på ett pedagogiskt sätt visar hur man bröt kalksten. Dessutom innehåller reservatet en mindre skogsdel som på våren är fantastisk med blommande blåsippor. Runt Gustav Mattssons brott finns artrika solexponerade sluttningar där Kumla kommun 2018 genomfört röjning för att gynna de rödlistade skalbaggarna Cryprocephalus hypochoeridis och hjärthalsad väglöpare.

Hitta till Hällkistan naturreservat
Hällkistans naturreservat ligger söder om Hällabrottet. Kommer du från Örebro via E20 svänger du av vid Byrstakorset och följer riksväg 51 tills du kommer till Hällabrottet. Följ Yxhultsvägen genom hela Hällabrottet tills du kommer till Stenarbetsmuséet, åk ner till höger efter huset och fortsätt ca 100 meter. 

Telefon besöksservice
019-58 80 00