Våra viktiga träd - en fönsterutställning

Hänga_utställning.jpg
23 januari – 9 februari

Våra viktiga träd - en fönsterutställning

Välkommen att ta del av utställningen som visas i fönstren på Kumla bibliotek.

Utställningen lyfter fram våra viktiga träd runt om i Kumla och syftar till att väcka tanken hos var och en av oss, om hur tomt det skulle vara på dessa platser om inte våra träd stod här. Utställningen lär oss även mer om hur viktiga våra träd är för den biologiska mångfalden – ett träd är inte bara ett träd.

Datum och tid 
23 januari–9 februari
Utställningen går att se dygnet runt

Plats
Fönstren längs med Kumla bibliotek

Arrangör
Kumla kommun

Kontakt
Kommunens servicecenter
Telefon: 019-58 80 00
E-post: servicecenter@kumla.se