Var hör jag hemma?

LAG_vernissagekort_Kumla01.jpg
12 januari – 11 februari

Var hör jag hemma?

- vad anslagstavlor berättar om Örebro län. En utställning i Kumla Utställningshall.

Nutidens normer sätts till stor del i staden. Livet på landsbygden beskrivs ofta ur ett storstadsperspektiv. I bruset från storstaden riskerar tankar, röster och berättelser utanför staden att inte bli hörda. Utställningen ”Var hör jag hemma?” vill ge röst åt dessa och vill ge möjlighet till samtal om frågor som rör livsvillkor i stad och land.

Anslagstavlan samlar upp vad som händer på en ort. Anslagstavlor finns där människor finns, som ett centrum för samtal. Ofta i närheten av bygdens affär. När affären läggs ner står anslagstavlan kvar. Under 2017 har Maria Sedell, professionell berättare, och Staffan Ekegren, författare, rest runt i Örebro län och fotograferat meddelanden, budskap och affischer på hundratals anslagstavlor. Bakom anslagen visar sig en rikedom av människor med mer eller mindre sällsamma öden. De har mött människor och samtalat, berättelser har vuxit fram (ÖLM)

Utställningen invigs av Åse Classon, ordf ”Hela Sverige skall leva”. Maria Sedell och Staffan Ekegren som tillsammans med Örebro Läns Museum producerat  ”Var hör jag hemma?, kommer att berätta om deras arbete och Marcus Drotz, chef för ÖLM:s publika enhet kommer att berätta om museets arbete.

Datum
12 januari–11 februari
Invigning lördag 12 januari kl. 11.00

Plats
Kumla Utställningshall, Kumla bibliotek

Tillgänglighetsanpassning i lokalen

  • Du som är rullstolsburen kan ta dig fram överallt i anläggningen.
  • Det finns handikapptoalett att tillgå.
  • Det finns teleslinga (hörselslinga) i magasinet.
  • Det är inte några större nivåskillnader i anläggningen.
  • Det finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier.
  • Det finns automatiska dörröppnare
  • Det finns hiss att tillgå som rullstolsburna får plats i.