Utställning: Expedition

20220620_110902.jpg
18 juni – 23 augusti

Utställning: Expedition

Välkommen att ta del av verk från utställningen "Expedition" av Bigert & Bergström.

Utställningens tre delar

Expedition
Vattenmolekylen - Inverted space molecyles. Forskningsfartyget Oden med namnet Beringa lämnade Göteborg med destination Berings sund 2005. Dessa forskningsfartyg har vid flera tillfällen haft konstnärer med ombord. Tex Lars Jonsson och Gustav Rydberg. Konstnärerna Bigert/ Bergström deltog i expeditionen 2005. Vattenmolekylen som hänger från taket är en dokumentär skulptur. Molekylen visualiserar en månads forskningsresa till Berings sund. I molekylen syns alla fartygsdelar och landskapets förändring under resans gång. Expeditionens uppgift var att ta vatten och luftprover. Även ozonhålet över Antarktis skulle undersökas. Molekylen är ett tredimensionellt foto som dokumenterar resan och själva fartygets innehåll.

Vinterförvaring
När Biologiska museet renoverades på 70-talet var vissa uppstoppade djur i så dåligt skick att de slängdes. Isbjörnen fick dock leva vidare, utifrån att Nordiska museets grundare var med då den sköts 1900. Den låg kvar på Biologiska museet ända tills någon skulle byta vinterdäck. Av en slump lutades då däcken mot isbjörnen. Bigert & Bergström fick syn på att däcken respektlöst lutats mot björnen och såg direkt detta som ett utmärkt konstverk, där man lätt får associationer till dagens klimatdebatt.

Foton från Biologiska museet
På Biologiska museet skapas en miljö för de fynd som gjorts på expeditionerna. Konstnärerna Bigert & Bergström har gått bakom dessa miljöer och fotograferat fynden back-stage. Här upplevs djuren i en vinkel som inte är tänkt för betraktarens öga. Djuren framträder inte till sin fördel, där de står uppställda på backar och pallar.

Datum och tid
18 juni - 23 augusti

Utställningen har öppet vardagar enligt nedan:
Måndag-torsdag kl. 13.00-17.00
Fredag kl. 13.00-16.00
Torsdag 23 juni, dagen innan midsommarafton, är utställningen stängd.

Under helger kan man ta del av utställningen genom de stora glaspartierna från utsidan.

Plats
Stadshusets gamla entré, precis intill nuvarande entrén till stadshuset
Torget 1, Kumla

Fri entré

Arrangör
Kumla kommun

Kontakt
Kommunens servicecenter
Telefon: 019-58 80 00
E-post: servicecenter@kumla.se