Mat för träning och behövs tillskott?

Erik porträtt_rätt kost vid träning_14.jpg
29 september

Mat för träning och behövs tillskott?

Hur kan man äta och planera sitt matintag för bästa resultat när man tränar?

Erik Hellmén, sakkunnig i nutrition på Örebro läns idrottsförbund, föreläser.

Datum och tid
Tisdag 29 september kl. 18.30

Plats
Kumla bibliotek

Samarr
RF-SISU Örebro län

Biljetter
Gratisbiljetter finns att hämta fr.o.m. tisdag 22 september. OBS! Begränsat antal platser.

Vår avsikt är att genomföra alla höstens programpunkter. Beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan detta dock komma att göras på alternativa sätt, exempelvis med ett begränsat antal deltagare som måstes sitta utspridda i föreläsningslokalen. Då gäller max 30 personer och först till kvarn! Det kan också bli fråga om att ersätta de vanliga föreläsningarna med digitala som man kan följa via internet. Endast i undantagsfall kommer vi att ställa in.
Gratisbiljetter till samtliga föreläsningar finns att hämta på Kumla bibliotek en vecka innan
det aktuella datumet.
Uppdaterad information kommer att finnas på visitkumla.se, affischer och annonser samt
sociala medier (Facebook och Instagram).