Jag är stenart

sten.jpg
10 november – 3 december

Jag är stenart

Redovisning av vårens konstpedagogiska projekt kring sten i Kumla utställningshall

I utställningen Jag är Stenart visar Jelena Rundqvist det deltagarbaserade konstnärliga uppdrag som hon skapade tillsammans med tredjeklassare på Tallängens skola i Hällabrottet våren 2018.
Utifrån platsen och dess historiska stenindustri lärde barnen känna stenen som material, objekt, rum, koreograf och medarbetare. Barnen byggde stenmöbler i lättbetong  som kläddes med cement och stenar och nu bildar en permanent konstinstallation av stenmöbler i skogen bakom Stenarbetsmuseet.
På Bengts Blomqvists urtidshav i marmor i Yxhultsbolagets tidigare huvudkontor blev eleverna en del av berättelsen om stenens födelse med egna rörelser och koreografier.
Utställningen visar material och dokumentation från arbetet som tillsammans bildar en installation i utställningsrummet.
Som en del av konstinstallationen bjuds nya tredjeklassare från Kumla in som skapar organismer från jordens olika tidsåldrar i lera på golvet. Det är en workshop i samarbete med Per Karlsson Linderum från Naturskolan för att uppleva stenens oändliga tidsrymd.
Konstfrämjandet Bergslagen och Jelena Rundqvist genomförde Jag är Stenart i samarbete med Kumla Kommun, Yxhultbygdens Kultur- och Hembygdsförening, Tallängens skola i Hällabrottet och Naturskolan i Kumla.

Projektägare: Region Örebro län, Område kultur och ideell sektor.

Projektet finansierades av: Region Örebro län, Kulturrådet, Kumla Kommun, Adolf Lindgrens Stiftelse och Folkrörelsernas Konstfrämjande.

Jelena Rundqvist
Som konstnär arbetar Jelena Rundqvist över gränserna mellan konst, form och koreografi. Rumslighet i relation till objekt, kropp och rörelse är genomgående närvarande i hennes arbeten, som ofta har en inneboende performativitet. Hennes arbete karaktäriseras av en delad konstnärlig process med konstnären som en kollektiv kropp

Datum
10 november–3 december

Plats
Kumla utställningshall, Kumla bibliotek

Medarr
Konstfrämjandet Bergslagen

Tillgänglighetsanpassning i lokalen

  • Du som är rullstolsburen kan ta dig fram överallt i anläggningen.
  • Det finns handikapptoalett att tillgå.
  • Det finns teleslinga (hörselslinga) i magasinet.
  • Det är inte några större nivåskillnader i anläggningen.
  • Det finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier.
  • Det finns automatiska dörröppnare
  • Det finns hiss att tillgå som rullstolsburna får plats i.