Alternativ medicin

Larhammar.png
22 oktober

Alternativ medicin

Vilka metoder fungerar, vilka fungerar inte? En föreläsning Dan Larhammar på Kumla bibliotek.

Alternativmedicinens situation i Sverige har under två år kartlagts av en utredning vars betänkande med nytt lagförslag lades fram under våren 2019.
I utredningens expertgrupp ingick Dan Larhammar, professor vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet och preses för Kungliga Vetenskapsakademien. Han kommer att beskriva utredningens förslag samt nya forskningsrön om alternativmedicin. Som avslutning ges en resumé av årets Nobelpriser.

Datum och tid
Tisdag 22 oktober kl. 18.30

Plats
Kumla bibliotek

Arr
Vetenskap och Folkbildning